Főoldal  Fekete Gyula művei  Örökségünk sorozat  Egyéb könyvek    Rendelés és elérhetőség

       

 

                         

 

 

Fekete Gyula

 (Mezőkeresztes, 1922. február 26. – Budapest, 2010. január 16.)

író, szociográfus, újságíró

   
Fekete Gyula

A falu szépe

Ismertető:

 

„..Híres szépség volt a faluban Köteles Margit. Tizenhat éves kora táján kezdett megtelni, formásodni, s egy év múlva már messzire kivillogott a lánykoszorúból."

Egy történész írta valamikor: „Mi magyarok mindig tiszteltük a nőt, nálunk a középkori ius primae noctis sem vált soha joggyakorlattá." Nos, ez a regény akár ellenpélda lehetne: a kiszolgáltatottakkal szemben, íme, jogi megalapozás nélkül is érvényesíthető a gyakorlat.

Bizony, elveszti hamvát-harmatát a szépség, mire a szegény­sorra visszaér. „De akárhogy volt, a szegény emberé maradt a termő asszony, a hűséges asszonyi odaadás."

Hatodik kiadás.

 

A fedélterv Fekete Judit munkája

Terjedelem: 191 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8129-37-9

Ár: 300 Ft

 

       
Fekete Gyula Az orvos halála

 

 

Ismertető:

Fekete Gyula József Attila díjas író alkotását,  Az orvos halála  című regényt, a hatvanas években "kötelező olvasmány" rangjára emelték a gimnáziumokban.  Film is készült belőle, Páger Antal főszereplésével. Részlet a szerző ajánlásából: „Életének utolsó hetében ismerjük meg az öreg, megfáradt falusi orvost. Semmi olyat, ami a közhit szerint izgalmassá teheti a regényt - sem látványos, idegborzoló tetteket, sem szivárványos szerelmi kalandokat - nem várhat tőle az olvasó. Nem titok a sorsa - fölösleges előre kilesni a befejező részből -, már a cím közli, mi történik vele. Célom volt ezzel az egyszerűsítéssel. Nem akartam elvonni más izgalmakkal az olvasó figyelmét a lényegről: az ember legszemélyesebb drámája ez, a végső számvetés az élettel. Normális esetben senki sem kerülheti el a számvetést, ezeket az önmagával szembesítő perceket. Épp arra szeretném figyelmeztetni az olvasót, hogy ő sem. Meggyőződésem, hogy az öreg orvoshoz hasonló emberek viszik előre a történelmet. Akik teszik a dolgukat tisztességgel, jó lelkiismeretük és legjobb tehetségük szerint, észrevétlenül élnek és halnak, de munkás kezük nyomát rajta hagyják a világon”

 

A fedélterv Fekete Judit munkája

Terjedelem: 148 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8129-39-5

Ár: 500 Ft

       
Fekete Gyula Bodrog-parti szerelmeink

  Ismertető:

 

 

„Szellemi szülőföldem Sárospatak. Szellemi apáim a pataki tanárok, tejtestvéreim az osztálytársak nyolc éven át, az élet legszebb, reményeket nevelő nyolc esztendejében. Ma már történelem. Egy soha vissza nem térő Sárospatak soha meg nem ismétlődő diákélete, s érzelmi-gondolati világukban soha fel nem támadó diákok. Jó iskola Sárospatak. A harmincas évek derekán nemcsak a latin kultúra értékeit, a természet és a társadalom titkait plántálja növendékeibe, hanem akaratlanul is rávezeti őket a világ megoldásra váró ellentmondásainak a felismerésére. Ebből a véglegesen lezáródó múltból igyekeztem átmenteni valamit az Időnek. Annak az eszmélkedésnek nyolcéves pillanatából megörökíteni valamit: hogyan érleli ez a soha vissza nem térő kor a tízéves emberpalántát olyan felnőtté, aki már szemléletében, ítéletében szuverén: judicium. - Nem igazán regény ez, bár nem is csak krónika.”  Elsősorban fiataloknak javasoljuk olvasását.

 

A borítót Fekete Judit tervezte

Terjedelem: 228 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-87139-0-9

Ár: 800 Ft

 

       
Fekete Gyula

Boldog házasságok titkai

Ismertető:

 

„Rendhagyó sajtóvita volt a boldog házasságokról, szándékom szerint inkább tapasztalatcsere. Valljanak a boldognak, sikeresnek érzett házasságukról, eltéphetetlenül egy ágra fonódó életükről - nagy életművükről: a családról - azok, akik az emberi - társadalmi együttélésnek legfontosabb kérdéseiről a legtöbb tapasztalattal s a leghitelesebben tudnak vallani. Húsz év után beleolvasva a vitába annyira megragadott az önvallomások frissessége, időszerűsége, hogy felbuzduló érdeklődéssel újraolvastam az egészet. Meglepett, hogy a házastársi boldogság jellemzői, feltételei - Titkai - nem avulnak, sőt az eltelt esztendők patinája szinte kiemeli a sikeres házasságoknak azokat a sosem avuló, időtlen jegyeit, melyek akár Philemon és Baucis idillje óta folyamatosan érvényben maradtak. A kifejezésen formálhat az idő, de a hangsúly az az időtlen lényeg, amely megteremti és fenntartja a házastársi kapcsolat harmóniáját.”

 

Borítóterv: Fekete Judit

Terjedelem: 320 oldal.

Kötés: karton és táblás

ISBN: 963-861890-6

Kötés: karton   Ár: 800 Ft

Kötés: táblás    Ár: 1000 Ft 

       
Fekete Gyula Csőre töltött gondolat

 

 

Ismertető:

 

 

„Találkozók százain tapasztalhattam, mennyire kedvelik az olvasók a műfajok benjáminját. "Kétezernyi aforizmából pároltam ezt a 365 "tengercseppet", mely a kötetben helyet kapott. Rohanó, zaklatott korunkban kínálkozó előnye ennek a műfajnak: bárhol nyitja fel a kötetet az olvasó, mindig elölről kezdheti az olvasását és bárhol abbahagyhatja" Az eltérő betűtípussal szedett aforizmák a gondolati együvé tartozás okán kerültek tematikus fejezetekbe: (Történelem; Erkölcs; Eszmény-Nevelés; Könyv; Média; Szellem-Gondolat; Igazság; Jövő-Ifjúság; Demokrácia; Életminőség; Politika; Hatalom; Nő-Férfi stb.) Az év minden napjára jutó bölcs gondolatokból ízelítőül: „A múltja az, ami a nemzetet nem hagyja meghalni – a jövője az, ami élteti. Végtére az győz, aki győzni tudó utódokat nevel. Nyelvében él a nemzet, teljes biztonsággal addig, míg övé a föld a talpa alatt. Legfőbb erkölcsi törvény: visszaadni legalább annyi értéket a társadalomnak, amennyit az életünkkel együtt tőle kaptunk – lehetőleg azért kamatostul.”

 

Borítóterv és grafika: Fekete Judit

Terjedelem: 123 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-85706-7-9

Ár: 500 Ft

 

       
Fekete Gyula Európa! S.O.S.!

 Ismertető:

 

 

A népesedésről 44 év óta írott köteteim, cikkeim,

előadásaim zárszava

 

 

Terjedelem: 24 oldal.

Kötés: papír

Különnyomat a HITEL 2007/7. számából

Ár: 200 Ft 

 

 

 

 

 

 

       
Fekete Gyula Napló a történelemnek 101 éjszaka

 

 Ismertető:

 

Fekete Gyula József Attila díjas író, szociográfus a Napló a történelemnek 101 éjszaka című művében az 1993 és 1997 között megjelent tárcáit szerkesztette kötetbe. A közéleti dolgainkra figyelő író mondandójának rendezőelve az idő: Antall József temetésétől (Temetünk) a napjainkig is zajló földvitáig (A haza árulása - hazaárulás) sok mindenről olvashatunk a kötetben, a közelmúlt szinte minden apró és nagyobb gondjáról. Sokat és sokszor foglalkozik a média ügyeivel, a koalíciós torzsalkodásokkal, a meg nem született gyermekek hiányával (Anyák napja 1996), a szerinte meg nem történt rendszerváltozással. Vitába száll Kornai Jánossal A vergődés és remény című művének megjelenése kapcsán, és ellenzi a szigorú gazdaságstabilizációs programot (Spiritusz rektor?)  Szót emel a "tőkés társaságok világuralma" ellen (Vészhelyzetben), perel a kistermelők érdekében (Parasztundor).  Fekete Gyula történelemnek írott közügyi naplója a magyar társadalom minden rezdülésére figyel, és mint mindig, most is elégedetlen, lázadó.

Borítóterv: Fekete Judit

Terjedelem: 340 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-85706-1-X

Ár: 1000 Ft

 

       
Fekete Gyula Véreim, magyar kannibálok!

 

 Ismertető:

 

A népszerű író új könyvében rendszerbe foglalja - főként a népesedéspolitikával kapcsolatos - nézeteit. Kannibálként ettük meg a jövő nemzedékeket, évtizedeken át a meg nem születettek felneveléséhez szükséges összegeket éltük fel. A magyar nép egyszerűen eltiltotta magát a szaporodástól s elfogyasztotta jövőjét. "A lehető legjobb - mesebeli – esetben legkevesebb negyven esztendő kell ahhoz, hogy az élet újratermelését helyreigazítva Magyarország életképességét visszaszerezze." És nemcsak a születésszabályozásról van szó, hanem például az adókról, az agyelszívásról, a kivándorlásról, a manipulációról.

„Függetlenül a minősítéstől ezek létező jelenségek; szembe kell nézni velük és következményeikkel. Nálunk pedig, ahol a világon legnagyobb arányú az elöregedés, szó sem esik a veszedelmeiről." És a megoldás ? „Tessék olyan szabadságot, olyan tiszta közéletet, demokratizmust teremteni, a munkához, alkotáshoz olyan légkört, egyszóval olyan jó állampolgári közérzetet, amelyben mindennél erősebb az otthonossá vált szülőhaza vonzása."

 

 

Terjedelem: 348 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-7845-98-4

Ár: 1000 Ft

 

       
Fekete Gyula A hű asszony meg a rossz nő

 

Ismertető:

 

 

„A hű asszony meg a rossz nő" c. kisregénye megtörtént esetet dolgoz fel, melyet mesélője a szerelmi álhatatlanság és az erkölcsi romlottság példájának szánt. Egy fiatal szakmunkás rendezett, boldog életet él csinos, ragaszkodó és házias feleségével mindaddig, amíg új szomszédot nem kapnak. Az új lakó egy elvált fiatalasszony három élénk gyerekkel. A férfiban vonzalom ébred a „rossz" nő iránt, -aki megjelenésben, rendszeretetben a gyermeket vállalni nem merő hitves nyomába se lép, -és feleségét elhagyva a rossz nőhöz költözik. Az emberek még évekig emlegetik értetlenül a történteket.

 

 

A borítót Fekete Judit tervezte

Terjedelem: 141 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 963-8129-38-7

Ár: 500 Ft

 

 

 

       
Fekete Gyula Európa öngyilkossága

 

Ismertető:

 

Fekete Gyula szociográfus Európa öngyilkossága című munkája kórisme a halálosan beteg európai civilizációról, benne elsősorban a magyar társadalomról. Az utóbbi évtizedek most már semmi kétséget nem hagytak afelől, hogy ezen az úton tovább haladva néhány évtizeden belül eltűnünk a történelem süllyesztőjében. Miért, és hogyan jutottunk ideáig? A szerző tükröt tart a magyar társadalom elé. Elemzi a több gyermek vállalása ellen ösztönöző gazdasági- politikai- jogi- szemléleti érdekviszonyokat: ilyen pl. az utódnevelés költségeit sújtó adó, az anyákat kizsákmányoló foglalkoztatási szokások, az apró lakások építése,  a médium erkölcsromboló hatása, stb.  A szerző S.O.S.Európa címmel arról ír, hogy pár évtizede vált uralkodóvá a liberális vezérletű Európa sajátos jövőépítése: Ázsiából, Afrikából, telepísünk importutódokat a sok-sok költséggel évtizedekig nevelt, iskolázott saját utódok helyett, mert hozzájuk várakozás nélkül és ingyen juthatunk. Létrejöhetne Európában az ölelkező kultúrák násza: a múlti-kulturális paradicsom. Ennek következtében azóta az allergén kultúrák, nyelvek, hitek, hagyományok, szokások, szándékok miatt  etnikai aknamezők alakultak ki a legerősebb, leggazdagabb államokban, Németországban, Franciaországban, Angliában. Számolni lehet azzal, hogy hamarább lesznek áldozatok a vénülő és ritkuló befogadók, mint a betelepülők, akik fiatalok, életerősek, szaporák.

 

Grafikai kivitelező: Fekete Judit

Terjedelem: 331 oldal.

Kötés: karton

ISBN: 978-963-87139-7-1

Ár: 1000 Ft 

       
Fekete Gyula Fürdik a hal
 

Válogatott novellák

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom:

 

Emlék, a legelső

Háztáji csodatett

Örök szeptember

Gázolás, cserbenhagyással

Azok a régi szerelmek

Bundás

Kék ég alatt barkaág

Mitől hal meg az ember?

Édes és mostoha

Öröm a háznál

Fürdik a hal

Védtelenek Fejedelme

Százezer éves történet

Panel

Frizsider

Végtisztesség

Öregember karácsonya

 

Terjedelem: 167 oldal.

Kötés: táblás

ISBN: 963-911-428-6

Ár: 1100 Ft 

       
Fekete Gyula Naplóm a történelemnek

 

 

 

 

 

Ismertető:

 

 

A Naplóm a történelemnek, 1941-2000 című gyűjtemény négy vaskos kötetben, több mint háromezer oldalon mutatja be Fekete Gyula közéleti munkásságát. A szerző az elmúlt évtizedeknek nemcsak tanúja, de az évtizedek közéletének egyik fontos szereplője, s amennyire lehetett alakítójaként közreadja tapasztalatait, gondolatait, harcainak történetét. Aki a kor történetét kutatja, annak forrás lesz a kutatásaihoz Fekete Gyula négy kötete, és ha becsületesen akar elemezni, értékítéletet mondani a korszakról, akkor ki sem kerülheti, hogy ezekről a lapokról is tájékozódjon. Ez már csak azért is nélkülözhetetlen, mert bizonyos tényekről csak így szerezhet tudomást, nem is szólva arról, hogy például a Kádár-korszak fél évszázados történetének természetét, főbb jellemzőit az ilyesfajta tájékozódás nélkül nehezen tudja megközelíteni. Ha ennek a hatalmas írói-közéleti életműnek leginkább hangsúlyos témáit akarjuk kiemelni, melyek újra meg újra elénk állnak a napló lapjain, akkor első helyen a népességfogyás ügyét kell említenünk. Az aggodalom már meglepően fiatalon készteti arra, hogy tényekkel, adatokkal alátámasztva figyelmeztesse a társadalmat a magyar népesség rohamos fogyásának a veszélyeire, majd egyre tragikusabb következményeire. Folyamatosan kárhoztatja ezért elsősorban a mindenkori kormányokat, de magát a társadalmat is. Azt a magyar társadalmat, amely mintha maga is le akarna mondani az életről, amelynek egyre inkább terhes a gyermek vállalása és széles rétegein egyre erősebben uralkodik a fogyasztói lelkület, az önzés, az „éljünk magunknak” életfelfogása, mely már nemcsak tudatát, de elemi erkölcsi érzékét és természetes emberi ösztöneit is kikezdte. Az immár vitathatatlanul tudatos és szervezett rombolás kiváló eszköze a Fekete Gyula által is oly következetesen ostorozott sajtó, illetve média.  Naplója – ha nem is teljességében, de lényegét tekintve – kiváló adalékok tömegével járul hozzá a Kádár-rendszer, ezen belül az Aczél-korszak jellemzéséhez és megértéséhez. Az olvasó elé tárja az írószövetségi eseményeket, a tokaji írótábor, írók egyéni civil háborúját az aczéli kulturális politikával szemben, és fordítva: a hatalmi, pártközponti erőfeszítéseket az írókkal, műhelyeikkel és az Írószövetséggel való leszámolásra vagy manipulatív ellehetetlenítésére. A módszerek és eszközök bizonyos fokú változatosságát jelzik például Csoóri Sándor,  Csurka István ellen indított politikai hadjáratok leírása is. A Napló időben is pontos képet ad arról, ahogyan a nyolcvanas években egyre erősebben bontakozik ki az ellenállás – előbb kisebb, majd nagyobb értelmiségi körökben, döntően az irodalmi életben és az Írószövetség körül – a hatalmi arroganciával és a pártpolitikának a szellemi életben való térhódításával szemben. A rendszerváltás előkészületei egy évtizednél is jóval hosszabb időszak eseménytörténetébe ágyazódanak, nagyjából 1968-tól, többek között a fiatal írók lakitelki találkozóján át, a tizenkilencek leveléig a Politikai Bizottsághoz, illetve Kádárhoz, a Bethlen Gábor Alapítvány szervezéséig, majd a Tiszatáj megszüntetése elleni szervezkedésig, végül a monori, majd 1987-ben a Lakitelki Találkozóig. Ez a találkozó már közvetlenül a rendszerváltás folyamatának kezdetét jelentette a „subások” (ahogy a népieket a titkosszolgálat elkeresztelte) szervezésében. A Napló 3. kötete (1985-1992) döntően már az MDF születéséhez és eltorzulásának, átváltozásának történetéhez szolgál fontos adalékokkal, majd a 4. kötet a 2000. évig a már rendszert váltott Magyarország közállapotairól szól, vissza-visszatérve szükség szerint a Kádár-korszak bizonyos eseteire és a rendszerváltó évekre, a Magyar Demokrata fórum eredeti szándékaival összevetve az Antall-kormány és személy szerint Antall József tevékenységét. Az eredeti szándékot Fekete Gyula nagyon helyesen bizonyos „harmadik út” irányában jelöli meg.  „Voltaképp új rendszert kellene építeni a közösségi s az egyéni érdek szintézisére alapozva” – írta még 1984. október 23.-án. Bárhonnan közelítünk az eredeti szándékok és a társadalmi várakozások tartalmához, 1990-től máig azokból semmi sem valósult meg, mindennek inkább az ellenkezője. Fizikai és erkölcsi- szellemi létünkben legyengítettek az elmúlt évtizedek és az elmúlt húsz esztendő a rendszerváltás óta. Az egész rendszerről is számos helyen közli lesújtó véleményét, újból és újból lerántva a hazugságpolitika, a rablópolitika képéről a demokrata álarcot. Alábbi (1996-os) megállapításának igazságtartalma sohasem volt nyilvánvalóbb, mint napjainkban: „…a bolsevik és a hazai márkájú „liberalizmus” ebben a három tulajdonságban nem egyszerűen rokon, hanem vegytisztán azonos: a hatalomvágy megszállottja s a nemzettudat és az erkölcs gyilkos ellensége. Hiszen ezeket – míg léteznek – soha le nem győzheti.”

 

Részletek Dr.BÍRÓ ZOLTÁN irodalomtörténész könyvismertetéséből: Hitel 2008. június. Szemle.

 

A borítót Fekete Judit tervezte

A négy kötet terjedelme: 3400 oldal.

ISBN: 963-87139-2-5-ö

Kötés: táblás

A sorozat ára: 12000 Ft 

 

       

Főoldal